luni | 8 iulie 2024
spot_imgspot_img

Top 5 săptămânal

Alte Știri

Investiţiile de anvergură în regiunile mai puţin dezvoltate, stimulate printr-o schemă de ajutor de stat de 2,25 miliarde lei

Ministerul Finanţelor propune o nouă schemă de ajutor de stat care prevede finanţarea nerambursabilă pentru investiţii cu impact major în economia românească, ale căror costuri eligibile depăşesc 50 milioane lei.

Bugetul total al schemei este de 2,25 miliarde lei, respectiv echivalentul a aproximativ 450 milioane euro. Acordurile de finanţare se vor emite până la 31 decembrie 2026, iar plata ajutorului de stat se va realiza în perioada 2025-2032.

„Venim cu această propunere pentru că vrem să atragem în România investiţii de mare anvergură, pe care să le orientăm către regiunile mai puţin dezvoltate ale ţării, pentru un suflu nou de dezvoltare şi prosperitate în aceste zone. Punem accent pe efectul multiplicator al investiţiilor: nu numai că vor stimula competitivitatea unor ramuri industriale cu tradiţie în România, dar vor crea şi oportunităţi de angajare pentru mii de cetăţeni din întreaga ţară. Vedem că ajutoarele de stat acordate de MF în perioada 2007-2023 s-au dovedit un instrument real de stimulare a atragerii de investiţii şi creării de noi locuri de muncă: până acum s-au emis 304 acorduri pentru finanţare în vederea susţinerii de investiţii în valoare de 6,7 miliarde euro, care generează peste 61.000 locuri de muncă. Valoarea contribuţiilor directe generate de proiectele de investiţii este undeva la 4 miliarde euro”, a transmis ministrul Marcel Boloş.

Cine poate aplica pentru schema de ajutor de stat

Pot fi beneficiarii ajutorului de stat, întreprinderile care îndeplinesc următoarele criterii cumulative de eligibilitate:

Criterii generale
– Să fie înregistrate potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Să realizeze o investiţie iniţială în România, în maximum 3 ani de la data demarării acesteia, în unul dintre sectoarele eligibile prevăzute de schema de ajutor de stat în anexa nr. 1;
– Să nu intre în categoria „întreprinderilor în dificultate”;
– Să nu se afle în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii şi să nu facă obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat;
– Să nu beneficieze de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii;
– Să nu efectueze o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială.

Suplimentar pentru întreprinderile cu cel puţin un exerciţiu financiar încheiat, pentru a putea accesa ajutorul de stat, trebuie să aibă rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele trei exerciţii financiare încheiate şi capitalurile proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat.

Totodată, pentru a fi eligibili, suplimentar faţă de criteriile generale, întreprinderile nou-înfiinţate trebuie să aibă capital social subscris vărsat în valoare de minimum 100.000 lei şi să nu aibă acţionari care deţin sau au deţinut în România în ultimii 2 ani anterior datei înregistrării cererii o întreprindere cu acelaşi obiect de activitate pentru care solicită finanţare.

Criterii de eligibilitate cumulative pentru investiţii:
a) să fie considerate investiţii iniţiale (unitate nouă/extindere/diversificare/ schimbare fundamentală) sau investiţii iniţiale care creează o nouă activitate economică (unitate nouă/diversificare in cazul judeţului Ilfov);
b) să aibă o valoare totală, fără TVA, a costurilor eligibile asociate investiţiei iniţiale, de minimum 50 milioane lei;
c) să îşi demonstreze eficienţa economică şi viabilitatea pe perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data finalizării acesteia;
d) să îndeplinească condiţia referitoare la efectul stimulativ;
e) să îndeplinească indicatorii cantitativi şi calitativi prevăzuţi de schemă;
f) să genereze un efect multiplicator cuantificabil în economie.

Înregistrarea cererilor de acord pentru finanţare se realizează în sesiuni anuale anunţate cu minimum 60 de zile lucrătoare înainte, durata fiecărei sesiuni fiind de 30 de zile lucrătoare.

Cererile de acord pentru finanţare depuse în sesiune se ordonează descrescător pe baza unui punctaj calculat şi se analizează în limita bugetului sesiunii. Analiza cererilor de acord pentru finanţare se finalizează cu acord pentru finanţare (dacă sunt îndeplinite cumulativ toate condiţiile şi criteriile de eligibilitate) sau scrisoare de respingere. Plata ajutorului de stat se realizează după efectuarea parţială sau totală a cheltuielilor eligibile efectuate conform acordului pentru finanţare, în limita creditelor bugetare anuale aprobate.

Ajutorul de stat se va acorda în baza unor cheltuieli eligibile precum realizarea de construcţii, achiziţie de echipamente şi active necorporale, iar activele aferente investiţiei trebuie să fie noi.

Noua schemă de ajutor de stat are ca bază legală cadrul normativ european aflat în vigoare până la data de 31 decembrie 2026. Proiectul de act normativ este publicat pe site-ul MF la rubrica Transparenţă decizională.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Articole populare